VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Člení se na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. 5 fakult - Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta - je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS). Na VŠE studuje v současné době více než 19 000 studentů. Škola je vysoce hodnocena jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Za správnou implementaci kreditního systému jí Evropská komise udělila pro roky 2009 - 2013 právo využívat certifikát ECTS label. V roce 2008 i 2009 získala škola ocenění "1st Business School in Eastern European Zone" v rámci projektu Eduniversal awards. Výuku zabezpečuje více než 700 kvalifikovaných akademických pracovníků (z toho 83 profesorů a 154 docentů) a řada externistů z praxe. Vysoká škola ekonomická bude plnit úlohu nezávislého odborného garanta a partnera projektu, zúčastní se konferencí a workshopů, které v průběhu realizace projektu proběhnou. Za pomoci partnera projektu Vysoké školy ekonomické budeme argumentovat ve prospěch těchto pravidel a ukazovat, že z dlouhodobého hlediska jde o ekonomicky výhodnou firemní strategii (například se firmě sníží náklady spojené s příliš velkou fluktuací zaměstnanců/kyň), která je významnou součástí trendu udržitelného rozvoje. Vysoká škola ekonomická jako partner projektu uplatní tento prvek rovněž ve výuce. Partnerská vysoká škola (VŠE v Praze) bude specifikovat předmět šetření, které proběhne přímo ve firmách. Zadaná šetření poslouží pro vypracování dvou studií. Vysoká škola ekonomická na základě analýzy studií doporučí jaké konkrétní změny firemních procesů a praxe je vhodné ve firmách implementovat. Absolventi VŠE zastávají významné funkce jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu, bankovnictví, účetnictví a auditu, obchodu, marketingu a do oblasti informačních technologií. Zapojení VŠE do projektu jako partnera dále zdůrazní význam problematiky rovných příležitostí (a zejména problematiky žen v předdůchodovém věku, které se projekt věnuje) a umožní důkladně se s těmito prvky seznámit těm, kteří v blízké době budou zastávat rozhodující pozice v české ekonomice.