Kulaté stoly

Proběhnou dva společné kulaté stoly, jejich cílem je propojit zájmy zaměstnankyň 50 plus s potřebami zaměstnavatelů. Setkání se zúčastní patnáct vybraných zaměstnankyň a deset vybraných personalistů/tek a manažerů/rek. Kulatých stolů se zúčastní též profesně úspěšné ženy 50 plus – manažerky z Klubu manažerek České manažerské asociace. Cílem je sjednotit pracovní verze plánů rovnosti vytvořené zaměstnankyněmi a zástupci zaměstnavatelů. Dále pak vytvořit podklady pro vznik metodiky hodnotící rovné příležitosti ve firmě. Dojde k výměně zkušeností, informací a kontaktů. V první části se zaměříme na pojmenování specifik pozic zaměstnankyně – zaměstnavatele a doporučení, která jsou prospěšná pro obě strany. Druhá část bude mít aplikační charakter. Prostor bude věnován možnostem zavádět konkrétní opatření ve firmách a bariérám, které musí personalisté/tky a manažeři/ky překonávat.

Kulatý stůl 1

Materiály ke stažení v PDF.

Kulatý stůl 2

Materiály ke stažení v PDF.