CT100

CZECH TOP 100 od roku 1994 realizuje projekty, zaměřené na podporu informační otevřenosti, podnikatelské etiky a společenské odpovědnosti firem, a to jak formou pravidelného každoročního publikování žebříčkových projektů, tak formou organizování ekonomických konferencí, diskusních seminářů, pracovních snídaní a dalších. Jednotlivé žebříčkové projekty jsou založeny jak na ekonomických výsledcích firem (v roce 2012 již 18. ročník žebříčku "100 nejvýznamnějších firem"), tak na dalších kritériích (žebříček "100 obdivovaných firem", soutěž nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů apod.). Ekonomické konference a další obdobné projekty organizuje CZECH TOP 100 ve spolupráci s dalšími významnými ekonomickými subjekty - Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, státními institucemi - k významným aktuálním tématům (důchodová reforma, bezpečnost jaderné energetiky, liberalizace ekonomického prostředí apod.). Ve spolupráci se státními úřady (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství,…) připravuje CZECH TOP 100 rovněž tzv. "České dny" - prezentace českých firem v zahraničí (Bělehrad, Káhira, Dubai, Kišiněv a další).

V roce 2004 společně s Fórem Dárců založilo CZECH TOP 100 projekt, který hodnotí firmy podle objemu prostředků poskytnutých jako dary na obecně prospěšné účely "Top Filantrop", který vychází z mezinárodní metodiky Standard odpovědná firma (LBG). CZECH TOP 100 se rovněž věnuje vyhodnocování firem, které patří k nejvýznamnějším v jednotlivých regionech České republiky. V této souvislosti rovněž každý rok zveřejňuje projekt Česká centra rozvoje, který hodnotí jednotlivé kraje a nejvýznamnější města tzv. SWOT analýzou podle metodiky, zpracované VŠE v Praze, katedrou regionálních studií. Kromě těchto aktivit organizuje rovněž CZECH TOP 100 řadu projektů, podporujících neformální komunikaci mezi členy managementu významných firem, ekonomickými odborníky, analytiky, akademiky a státní správou.

Realizací projektu „Motivované ženy 50plus – Poklad k objevení“ a spoluprací s partnerem projektu – občanským sdružením Žába na prameni chce CZECH TOP 100 využít svých vazeb na významné firmy české ekonomiky a podpořit problematiku rovných příležitostí a její význam pro firmy, kterým uplatnění těchto témat může přinést výraznou konkurenční výhodu.