Hlavní a dílčí cíle

Hlavní cíle

Hlavním cílem je pomoci posunout firemní procesy a kulturu ve čtyřech konkrétních firmách tak, aby z vyšší genderové rovnosti profitovaly obě strany – zaměstnankyně i zaměstnavatelé. Soustředíme se zejména na podporu kariérního postupu motivovaných žen v předdůchodovém věku.

Dílčí cíle

  • Navázat spolupráci se čtyřmi středně velkými firmami.
  • Uspořádat cyklus workshopů pro zaměstnankyně 50 plus.
  • Uspořádat cyklus workshopů pro zástupce zaměstnavatelů (manažery/ky a personalisty/tky).
  • Uspořádat kulaté stoly s cílem propojit zájmy zaměstnankyň s potřebami zaměstnavatelů.
  • Vytvořit metodiku umožňující hodnotit rovné příležitosti ve firmách.
  • Novou metodiku otestaovat ve čtyřech konkrétních středně velkých firmách.
  • Sestavit plány rovnosti šité pilotním firmám na míru a zlepšit dosavadní firemní praxi.
  • S odzkoušenou metodikou seznámit významné české firmy.
  • Na základě získaných zkušeností upravit kritéria pro sestavování každoročních firemních žebříčků CZECH TOP 100. Žebříčky budou nově zahrnovat i genderový úhel pohledu.
  • Význam tématu rovných příležitostí žen a mužů prezentovat všem významným firmám v ČR a také veřejnosti, mimo jiné také prostřednictvím ocenění tří rovným příležitostem nejotevřenějším zaměstnavatelům.