Druhý ročník Zvláštní ceny CZECH TOP 100 za podporu genderové rovnosti

Více informací na www.czechtop100.cz