Otestujte svoji firmu z hlediska rovných příležitostí a zařaďte se do hodnocení CZECH TOP 100

Vedení projektu

Projekt je financován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OP LLZ), realizátorem projektu je Sdružení CZECH TOP 100 a partnery projektu jsou občanské sdružení Žába na prameni a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Logo společnosti CZECH TOP 100  Logo společnosti Žába na prameni  Logo Vysoké školy ekonomické v Praze